Facebook

Cikkek
Az elmúlt 10 évben gyökeresen megváltozott a magyar vadásztársadalom elvárása a vadászati eszközökkel szemben. A céltávcsövek terén is egyre inkább teret hódítanak a korszerű technikát képviselő taktikai és hosszútávlövő típusok.Az USA-ban gyártott Night Force távcső család egyre népszerűbba felhasználók körében, és kiváló minőségével helyetkövetel magának a régi hírnévvel rendelkező távcsövek között.Az elmúlt 10 évbengyökeresen megváltozott a magyar vadásztársadalom elvárása avadászati eszközökkel szemben. A céltávcsövek terén is egyreinkább teret hódítanak a korszerű technikát képviselő taktikaiés hosszútávlövő típusok. Az USA-ban gyártott Night Forcetávcső család egyre népszerűbb a felhasználók körében, éskiváló minőségével helyet követel magának a régi hírnévvelrendelkező távcsövek között. A gyártók törekvése arrairányult, hogy egy kiváló katonai és sport célokra is megfelelőeszközt hozzanak létre kompromisszumok nélkül. A rendkívülátgondolt tervezés és a precíz gyártástechnológia lehetővéteszi ezt.


A távcső tubusát tömör, 6061-T6szabvány szerinti, repülőgépek gyártásához megfelelő minőségűalumínium ötvözetből készítik. A távcső lencséit kézzelpárosítják, és igazítják egymáshoz. A levegővel érintkezőüvegfelületek egyedi, a gyártó által kifejlesztett többszörösvédőbevonatot kapnak. Ez a bevonat a legszigorúbb katonaikopáspróbák követelményeinek is megfelel.A távcső lelke, azegyik legfontosabb alkatrész az a nyomórugó, amely a magasság ésoldalállítás kezelőszerveit tartja az adott pozícióbanhibamentesen. Az anyaga tiszta titán, melyet a többi alkatrészhezhasonlóan, rendkívül precízen munkáltak meg. Nagyon fontoskövetelmény, hogy a magasság és az oldalállító tornyokpontosan a kívánt értéket adják, és a teljes élettartam alattugyanazt produkálják. Ezért nagy figyelmet fordítanak az magasságés oldalállító csavarszerkezet kialakítására. Ebbe azalkatrészbe colonként 110 db menetet vágnak. Mivel működtetésközben nem megengedett a holtjáték, az ellendarabokat itt is kézimunkával illesztik össze.


A távcső gyakorlati rendészeti –katonai, illetve sport – vadász felhasználása külön érdemelnéhány szót. Az NXS 3,5-15×56-os távcső rendkívül jólhasználható hosszútávlövésre és vadászatra egyaránt. Azegyik legsokoldalúbb típus az NXS 5,5-22×56-os modell. A nagyításitartományának köszönhetően szép számmal használják hazánkbanvadászatra, ami azt mutatja, hogy konzervatív hagyományokat képesáttörni a minőség. Sport célra a 8-32×56 és a 12-42×56-osmodell a legelterjedtebb. A hazai precíziós versenyeken megszokott,rendkívül kicsi célokat is könnyedén meg lehet célozni velük.Persze a találat már a lövőn múlik. Itt jegyezném meg, hogy amár több éve hazánkban megrendezett Rendőri-katonai MesterlövészVilágkupa mezőnyének legalább fele a Night Force távcsövekkülönböző típusaival indul, és szép sikereket értek el aNight Force távcsővel versenyző hazai indulók.
2004-ben Simonyi Ottó az NXS 5,5-22×56 
2005-ben Varga Károly az NXS 8- 32×56
2007-ben Simonyi Ottó az NXS 12-42×56
A távcsövek nagyon jól kezelhetőek, könnyű abeszabályozás és az adott távolságra történő nullázás. Ez atoronyban elhelyezett egyetlen rögzítő csavar meghúzásávalmegoldható.Az állítódobok hagyományos ¼ MOA-s értékekkelkészültek. A régi doboknál 10 MOA volt az állítás maximuma 1fordulatnál, az újdoboknál már lehetőség van gyorsállításra,és 20 MOA az az érték, amit egy körülfordítással állítanitudunk.

Választható konfiguráció még a.1 Mil-Radiankalibrálású dob. Ezek kifejezések –MOA, Mil-Radián – lehet,hogy nem szokványosak egy átlagos vadászlövő számára, de nemkell megijedni, mert a szállemez közepe (a kereszt) ugyanúgyhasználható, mint minden más szállemez. Egy kis gyakorlással mára többi kis jel, vonal, és pont is könnyen  értelmezhető,nagyon megkönnyítve a pontos lövés leadását.Egy újdonság, aZeroStop is palettára került. Ez azt jelenti, hogy ha egy adottpontban nullázzuk az érétket, ezt rögzítjük a dobban, akkor azinduló határérték ez lesz a későbbiekben. A gyakorlatban ez aztjelenti, hogy ha állítunk 1-1,5 fordulatot a dobon, akár sötétbenis vissza tudjuk állítani az alapbeállításra, mert a kijelöltponton megáll a dob. Nem kell kattanásokat számolni, nem kelllámpát használni.A távcső bal oldalán található a fókuszálódob, amivel a parallaxis hibát küszöböljük ki. Használatanagyon egyszerű, a célra állítjuk a távcsövet, aztán addigforgatjuk a dobot, amíg éles nem lesz a kép. Ez atávolságbecslésben is segítséget nyújthat számunkra.Aszállemezek sokfélesége mindenkit gondolkodásra késztet avásárlás előtt. A típusok legnagyobb része vegyesfelhasználású, hosszútávlövésre tervezett, de rövidtávra iskiválóak. A szállemez legjobb tulajdonsága, hogy igen vékony,nem takarja ki a célt. 100 méterről a megcélzott találatragasztó(16mm átmérő) negyedei jól láthatóak, míg a hagyományosszállemeznél a tábla is nehezen látható. Már beépítésrekerült egy vadász jellegű szállemez is, amely 1000 méterigoldalhelyesbítő skálát is tartalmaz, így nem kell csavargatni azoldalhelyesbítő dobot.

Ez fontos, mert vadászat közben gyorsan tudunkkorrigálni, a ballisztikában kevésbé jártas, illetveballisztikai programmal nem rendelkező vadásztársak számáranyújt egyszerűen alkalmazható segítséget.Figyelemre méltó,hogy a távcső belsejében a szállemez szerkezet egylengéscsillapított csőben van elhelyezve, így folyamatos azállítási értékek megtartása, és a nagy mozgási energiákkalszembeni érzéketlenség. Sok más, nagynevű távcsőmárkátóleltérően, képes elviselni a nagykaliberű fegyverekkompenzátorának, csőszájfékének hatását is. Természetesenkiválóan használható az.50BMG/12,7×99/ vagy /12,7×107/kalibereknél is.A szállemez természetesen megvilágítható. Aszokásos vadász távcsövektől eltérően az összes jel világít,de nem zavaró, hiszen mindenki saját igényei szerint állíthatjabe a fényerőt. Mivel az egész szállemez láthatóvá válik, nemcsak a közepe parázslik, ezt meg kell szokni. Lehet, hogy az elején„eltéved” a lövő jelek között, de ha ez így van, akkornappal is megtörténhet. Ha hajlamos erre, akkor egy egyszerűbbjelrendszerű távcsövet kell vásárolnia, és nem lesz gondja. Atávcső kezelésében az egyetlen kissé nehézkes dolog a fényerőszabályozás. Ezt használat közben, kívülről nem tudjukelvégezni. A fedél levétele és egy csavarhúzó szükségeshozzá.


Összességében egy rendkívül precíz,széleskörűen felhasználható, életre szóló távcsövetismerhetünk meg és lehetünk elégedett tulajdonosai, ha a NF NXStípusok valamelyikét választjuk. Egy biztos, mindenképpenbővíteni fogjuk lövészeti, ballisztikai, technikai ismereteiket,mert az eszközünk megismerése és lehetőségei motiválni fogjáka fejlődést.

Keresés folyamatban...
Rendezvények
Minősítő verseny, Vadászverseny2015-03-25 19:44:14  Május 16. 09.00.-tólMinősítő verseny,100m., + Precíziós verseny
  Május 17. 09.00-tólVadászverseny I.forduló
BRSE Precíziós verseny2015-03-25 19:43:09Április 11. 09.00.-tólMinősítő verseny, 100m., +Precíziós verseny